Ogłoszenia o pracę

Inspektor ds. obsługi nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”
w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

Inspektora ds. obsługi nieruchomości

w Dziale Obsługi Użytkowników Lokali

Wymagania:

 • Znajomość przepisów prawa związanych z obsługą nieruchomościami,
 • Wykształcenie minimum średnie – techniczne, preferowane wyższe,
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office, poczty elektronicznej oraz sprzętu biurowego (mile widziana znajomość systemu DOM 5 firmy SACER - głównie moduł Obsługa Techniczna Nieruchomości),
 • Prawo jazdy kat. B (czynny kierowca),
 • Mile widziane doświadczenie w pracach związanych z obsługą nieruchomości,
 • Pełna samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,
 • Doświadczenie i umiejętności w obsłudze klienta,
 • Miłe usposobienie, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.


Obowiązki:

 • Kompleksowe administrowanie przekazanym do obsługi rejonem nieruchomości w tym techniczne utrzymanie obiektów w stanie zapewniającym bieżącą eksploatację,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczących poszczególnych nieruchomości,
 • Nadzór nad wykonywaniem bieżących przeglądów, napraw, remontów i konserwacji budynków i instalacji,
 • Poszukiwanie wykonawców remontów i napraw oraz nadzór nad ich pracą,
 • Nadzór nad jakością prac wykonywanych przez podwykonawców obsługujących nieruchomości,
 • Udzielanie informacji w obszarze powierzonych kompetencji,
 • Obsługa zgłoszeń i reklamacji,
 • Udzielanie odpowiedzi na korespondencję,
 • Dbanie o pozytywny wizerunek Spółdzielni,
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z charakterem wykonywanej pracy.


 Oferujemy:

 • stabilną pracę,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełny etat.

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres korespondencyjny Spółdzielni lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Elektryk

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” 
w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

Konserwator - Elektryk

w Dziale Obsługi Użytkowników Lokali

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe o profilu elektrycznym lub energetycznym,
 • doświadczenie w pracach związanych z konserwacją i remontami instalacji elektrycznych, odgromowych w budynkach  wielorodzinnych -  min. 3 lata,
 • znajomość norm i przepisów z zakresu elektryki i energetyki,
 • ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych uprawniające do zajmowania się eksploatacją i remontami instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku eksploatacji,
 • prawo jazdy kat. B (czynny kierowca),
 • znajomość obsługi komputera,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.


Zakres podstawowych obowiązków:

 •  Konserwacja, naprawa, remonty instalacji i urządzeń elektroenergetycznych:
   • wewnętrznych linii zasilających lokale mieszkalne oraz użytkowe;
   • instalacji wewnętrznych ww. lokali (z wyłączeniem osprzętu);
   • instalacji odgromowych budynków;
   • połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych;
   • oświetlenia części wspólnych budynków;
   • oświetlenia terenów zewnętrznych Spółdzielni;
   • usuwania awarii w ramach dyżurów konserwatorskich poza godzinami pracy.
 • Wykonywanie prac pomocniczych w innych specjalnościach zawodowych.

Oferujemy:
 • stabilną pracę,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zastępstwo,
 • pełny etat,
 • dodatkowo płatne dyżury i usługi.

 

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres Spółdzielni lub e-mailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Inspektor nadzoru budowlanego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”
w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

 Inspektora nadzoru budowlanego

w Dziale Remontów i Inwestycji

Wymagania:

 1. Doświadczenie w zakresie eksploatacji budynków i związanych z nimi urządzeniami.
 2. Doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych.
 3. Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 4. Umiejętność opracowywania SIWZ i kosztorysowania.
 5. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne (kierunek budownictwo).
 6. Posiadanie aktualnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 7. Posiadanie aktualnych uprawnień dozorowych wymaganych na danym stanowisku.
 8. Mile widziana znajomość modułu Obsługi Technicznej Nieruchomości programu DOM 5 oraz programu AutoCad.


Podstawowy zakres podstawowych obowiązków:

 1. Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem sprawności technicznej budynków i obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych wymaganej przepisami polskiego prawa i wewnętrznymi zaleceniami.
 3. Obsługa użytkowników lokali wraz z prowadzeniem korespondencji w sprawach dotyczących eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
 4. Opracowywanie harmonogramów robót. Przygotowywanie zleceń i bieżąca kontrola ich realizacji oraz rozliczanie prac zlecanych podmiotom zewnętrznym i Zespołowi Konserwacyjno-Remontowemu.
 5. Planowanie potrzeb remontowo-inwestycyjnych oraz opracowywanie budżetu rocznego i wieloletniego.
 6. Bieżąca kontrola kosztów remontów i inwestycji oraz realizacji budżetu wraz z analizą i umotywowanymi wnioskami.

 

Zapewniamy umowę o pracę oraz miłą atmosferę.

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres korespondencyjny Spółdzielni lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.