Informacja od Zarządu

 

Apel Głównego Urzędu Statystycznego

 

Komunikat Zarządu

Dział Obsługi Użytkowników Lokali SM „KARWINY” informuje, że Spółdzielnia nie odpowiada za terminowość wywozu śmieci. Firmą odpowiedzialną za wywóz i utylizację odpadów komunalnych na terenie zasobów SMK jest firma KOMA. Przy realizacji usług, które zostały wyłonione w wyniku przetargu, stroną odpowiedzialną jest Gmina Miasta Gdyni w imieniu której wywóz nieczystości z wiat śmietnikowych wykonuje firma KOMA. W związku z tym, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z ww. firmą w przypadku pytań, zauważonych problemów z wywozem odpadów lub innych kwestii związanych z gospodarką odpadami pod poniższymi numerami telefonów:

  • 58 580 00 44
  • +48 726 725 033
Dokładne informacje kontaktowe firmy można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej htttps://koma.pl
 
Przypominamy o właściwym segregowaniu śmieci, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu utylizacji odpadów.

Spotkanie z Mikołajem

„Ho, ho, ho, Witajcie” Takimi słowami zazwyczaj wita się ze wszystkimi dziećmi Gość, na którego czekają przez cały rok. Okres świąteczny to czas radości i wielkich marzeń wszystkich dzieci, zarówno tych małych, jak i tych dużych. Na uroczystość, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2023r., o godz. 17:00 na placu przed budynkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni, pojawił się długo oczekiwany przez dzieci Gość – Mikołaj wraz ze swoimi pomocniczkami i pomocnikami. Wspólnie z Mikołajem zapaliliśmy lampki na dwóch ustrojonych choinkach.  Mikołaj częstował dzieci słodkimi upominkami oraz pozował do pamiątkowych zdjęć. Frekwencja w tym roku dopisała. Mikołaj obiecał dzieciom, że wróci do nich w przyszłym roku. Życzył wszystkich zebranym Zdrowych i Wesołych Świat. Świąteczny nastrój udzielił się również rodzicom i dziadkom, którzy towarzyszyli dzieciom, w spotkanemu z Mikołajem.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania składamy serdeczne podziękowania, w szczególności dziękujemy sponsorom za ufundowanie słodkich upominków.